KHULNA NESARIA KAMIL MADRASAH
SADAR,KHULNA. EIIN : 117105
সাম্প্রতিক খবর

১ম টিউটোরিয়াল পরীক্ষার রুটিন

 

সময়

সকল পরীক্ষা সকাল ১০.০০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হবে

তারিখ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বার

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পরীক্ষা

১ম

২য়

৩য়

৪থ©

৫ম

৬ষ্ঠ

৭ম

৮ম

৯ম

১০ম

১১তম

১২তম

১৩তম

১ম শ্রেণি

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২য় শ্রেণি

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩য় শ্রেণি

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪থ© শ্রেণি

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৫ম শ্রেণি

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৬ষ্ঠ শ্রেণি

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৭ম শ্রেণি

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৮ম শ্রেণি

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৯ম শ্রেণি

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১০ম শ্রেণি

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


২য় টিউটোরিয়াল পরীক্ষার রুটিন


 

সময়

সকল পরীক্ষা সকাল ১০.০০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হবে

তারিখ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বার

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পরীক্ষা

১ম

২য়

৩য়

৪থ©

৫ম

৬ষ্ঠ

৭ম

৮ম

৯ম

১০ম

১১তম

১২তম

১৩তম

১ম শ্রেণি

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২য় শ্রেণি

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩য় শ্রেণি

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪থ© শ্রেণি

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৫ম শ্রেণি

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৬ষ্ঠ শ্রেণি

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৭ম শ্রেণি

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৮ম শ্রেণি

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৯ম শ্রেণি

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১০ম শ্রেণি